Biologische kwaliteit kaas

Onze Blaarkop kaas is uniek in zijn soort en van biologische kwaliteit. Wij kiezen heel bewust voor het niet laten certificeren van onze Groninger Blaarkop kaas, omdat wij het keurmerk Biologisch zien als niet passend binnen onze bedrijfsvoering: wij werken als onderzoeksboerderij middels de korte keten, en wij willen ons, in onze inzet naar de verduurzaming van de Nederlands landbouw, niet laten beperken in deze missie door regels die zijn ontstaan binnen het huidige systeem. Maar zoals gezegd: onze kaas is wel degelijk geproduceerd volgens de standaarden van biologisch (biologisch-dynamisch), wij gaan zelfs veel verder:

- geen kunstmest

- geen bestrijdingsmiddelen

- geen mest van buiten het bedrijf (dit mag wel binnen de biologische landbouw)

- alleen grasgevoerd (binnen de biologische sector wordt er veelal wel krachtvoer gevoerd)

- integrale inpak voor herstel bodemleven en biodiversiteit

- kalveren drinken koemelk uit de eigen melktank (geen kunstmelk), we werken toe naar kalf bij de koe

- de koeien behouden hun horens