Natuurboerderij Eytemaheert is een unieke boerderij: Maurits en Jessica houden zich actief bezig met herstellende landbouw. Wij werken aan het verbeteren van de bodem, om zo de biodiversiteit te vergroten en de productie van gezond en hoogkwalitatief voedsel te verwezenlijken. Om dit te bereiken houden wij Groninger Blaarkop koeien, welke door hun begrazing en hun bemesting heel waardevol zijn. Ook passen wij natuurbeheer toe, om de biodiversiteit te behouden en te herstellen. Het draait allemaal om het vinden van de perfecte, natuurlijke balans. Wij werken natuurinclusief: in het kort betekent dat, dat wij mét de natuur werken en de natuur in haar waarde laten.

Eytemaheert is een belangrijke samenwerking aangegaan met de Wageningen University & Research: Wij zijn een onderzoeksboerderij voor Natuurinclusieve Kringlooplandbouw. De kennis die met ons en bij ons in de praktijk wordt vergaard, wordt van voorbeeld voor de verduurzaming van de Nederlandse landbouw. 

Onze boerderij staat in de Kop van Drenthe. Iedere dag wij ons met onze natuurinclusieve boerderij in om de wereld te helpen een stukje beter en duurzamer te maken. Waar we relatief klein begonnen met vooral onze Blaarkop koeien, heeft onze boerderij zich ontwikkeld tot een veel breder geheel: veehouderij, akkerbouw, herstellende landbouw, loonwerk en natuurbeheer. We dragen expliciet, en vanuit intrinsieke motivatie en passie, bij aan herstel van biodiversiteit, op vele manieren.

Natuurlijk hebben wij de consument ook nodig. Deze vorm van landbouw is alleen mogelijk wanneer de geproduceerde hoogwaardige producten ook goed worden verkocht. Hecht jij waarde aan duurzame landbouw, nu en in de toekomst? Dan kun je heel goed je steentje bijdragen door een bestelling te plaatsen. 

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje op de Eytemaheert website. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief van Eytemaheert, voor een maandelijkse update over alles waar we mee bezig zijn.